Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Veritrade Łukasz Zakrzewski, działalność zarejestrowana w Czempiniu przy ul. Gruszkowej 12 , NIP 6981672161.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

– poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

– emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą e-mail.

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Wpłacona kwota zostanie wówczas zwrócona niezwłocznie na numer rachunku z którego została wpłacona lub na konto PayU w przypadku zapłaty za zamówienie przez PayU.

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Zamówienia personalizowane realizowane są tylko i wyłącznie za przedpłatą (PayU, PayPal lub przelew)

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest potwierdzenie zapłaty za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich (IN POST lub DPD). Istnieje możliwość odbioru zamówienia przez klienta w siedzibie firmy (ul. Popiełuszki 11, 64-020 Czempiń).

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Wysyłka towaru następuje w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty zaksięgowanie wpłaty.

4. Produkty spersonalizowane wysyłane są w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia zapłaty oraz przesyłania niezbędnych informacji dotyczących przygotowana produktu.

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien najpierw skontaktować się mailowo bądź telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta (BOK) oraz odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Adres do wysyłki: Ratownik Plus ul. Popiełuszki 11, 64-020 Czempiń.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty wysyłki zwrotu ponosi klient.
4. Sklep nie odbiera zwrotów nadanych za pobraniem oraz przesyłek nadawanych do automatów pocztowych

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. W terminie 10 dni roboczych od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zamówienia produktu personalizowanego.

8. Adres do wysyłki: Ratownik Plus ul. Popiełuszki 11, 64-020 Czempiń.

9. Formularz zwrotu – do pobrania.

§7 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Zmiany w Regulaminie stają się skuteczne w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania ich na stronie www.RATOWNIKPLUS.pl – z tym, że dla zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, zamówienia realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Scroll To Top
  • Menu
  • Kategorie
Close

Koszyk

Close